JOHN LENNON ER DØD     

 

 

Instruktør: Emil Hansen, Teater V Valby 2018